Education
Movement
Joy
Organic
Yoga

(Vzdelávanie)

 

Vzdelávanie je pre deti dôležitou súčasťou ich rastu. Preto dbáme, aby sme ho našim deťom poskytovali kvalitnou kreatívnou a hravou formou. V duchu : "Škola hrou" volíme vzdelávanie, ktoré je pre deti zábavou.

Poskytujeme starostlivosť pre deti od 2 rokov.

Naši pedagógovia poskytujú deťom vzdelávanie v malých skupinách do 7 detí, a to v oblastiach:

Šport - zdravá chôdza a správne držanie tela vo forme detskej gymnastiky, tanca, pohybových hier, jógy a movementu

Edukacia dle programu ISCED 0, 1 (výtvarná a hudobná výchova, geografia, ludské telo, atď)

Jazykové znalosti - kurzy AJ dle vekových skupin

Montessori - kreativné dielne, stolovanie, hygiena

Snažíme sa v deťoch pestovať prirodzené myslenie formou montessori.