Education
Movement
Joy
Organic
Yoga

(Pohyb)

 

Pohyb ako súčasť každodenného života detí a dospelých. Príprava na športovú špecializáciu a výkonnostný či profesionálny tréning. Zameranie na rozvoj všestranných motorických zručností a kompenzačné cvičenia pre športovcov a monotónne pracujúcich.

 

Cvičenie pre deti

Tanečná príprava pre deti od 2 - 3 rokov - DADADANCE

Gymnastika pre deti 3 - 5 rokov 
- pohybové hry pre rozvoj motorických zručností 
- nácvik správneho lezenia na stene, visu, šplhu, skoku, stoj na jednej nohe a i.

Cvičenie pre dospelých

Movement

Náprava tela ako kompenzácia pri sedavom zamestnaní

Nácvik základných, telu prirodzených pozícií - drep, vis, šplh, plazenie, lezenie a pod.

Spájanie základných pohybov do pohybových vzorcov - mačka, medveď, opice, jašterica, 

Špecializované cvičenie pre zdokonaľovanie techniky a sily - stred tela, nohy, celé telo

Špecializovaná príprava pre zimné športy (lyžovanie a freeskiing)

Špecializovaná príprava pre vodné športy (wakeboarding, wakeskating a surfing)

Špecializovaná príprava pre loptové športy (hádzaná a i.)