Education
Movement
Joy
Organic
Yoga

(Radosť)

 

Zdravé a šťastné díeťa je presne náš cieľ, s našimi deťmi sa snažíme osvojovať si zdravý pozitívny pohľad na svet, objavovať a učiť sa zo všetkých vecí, ktoré život prináša a aplikovať úsmev a pozitívny prístup vo všetkých kľúčových situáciách,  a tiež húževnatosť pri ich riešení. Spolupracujeme s odborníkmi v odbore psychológie a pedagogiky, ktorí nám pomáhajú rozvíjať u detí prirodzenú zvedavosť a odhodlanie pre výzvy, sociálnu komunikáciu a vnímaníe.