Vzdelávanie je pre deti dôležitou súčasťou ich rastu. Preto dbáme, aby sme ho našim deťom poskytovali kvalitnou kreatívnou a hravou formou.

V duchu : "Škola hrou" volíme vzdelávanie, ktoré je pre deti zábavou. Snažíme sa v deťoch pestovať prirodzené myslenie formou montessori.

 

Naši pedagógovia poskytujú deťom vzdelávanie v malých skupinách do 7 detí a to v oblastiach:

 

  • Pohybová príprava - zdravá chôdza a správne držanie tela vo forme detskej gymnastiky, tance, movementu, jógy

  • Edukativní program ISCED 0 a 1 - hudobná a výtvarná výchova, etika, geografia, 

  • Kurzy AJ - dle vekových skupin

  • Výlety v rámci Bratislavy 

  • Hudba - tanec, zpev a hra na hudobný nástroj

  • Montessori aktivity - kreativné dielne, hygiena, stolovanie