Súkromná škôlka

Vzdelávanie je pre deti dôležitou súčasťou ich rastu. Preto dbáme, aby sme ho našim deťom poskytovali kvalitnou kreatívnou a hravou formou. V duchu : “Škola hrou” volíme vzdelávanie, ktoré je pre deti zábavou. Snažíme sa v deťoch pestovať prirodzené myslenie formou montessori.

Naši pedagógovia poskytujú deťom vzdelávanie v malých skupinách do 8 detí a to v oblastiach:

  • Pohybová príprava – jóga, tanečné kurzy, gymnastika a pohybové hry, cvičenie s fyzioterapeutom
  • Edukatívny program dle učebných osnov – Jazyk a komunikácia, Matematika a práca s informáciami, Človek a príroda, Človek a spoločnosť, Človek a svet práce, Umenie a kultúra, Zdravie a pohyb
  • Zdravé stravovanie z projektu Čo jedia zdravé deti
  • Kurzy anglického jazyka – dle vekových skupin
  • Pobyt vonku – vlastný dvôr, ihrisko Rešetkova a Nová doba  a výlety Vinohrady, Krasnany, Staré mesto, Bibiana, Kuchajda, Štrkovecké jazero, Koliba, Zlaté Piesky, NTC, aj., návštevy divadiel, múzeí, výstav a iných spoločenských podujatí
  • Hudba a tanec – kurz tanečné a pohybovej prípravy “Malí muzikanti”
  • Montessori aktivity – kreativné dielne, hygiena, stolovanie

Prihláška do škôlkyPrihláška do tábora