Súkromná škôlka

Vzdelávanie je pre deti dôležitou súčasťou ich rastu. Preto dbáme, aby sme ho našim deťom poskytovali kvalitnou kreatívnou a hravou formou. V duchu : “Škola hrou” volíme vzdelávanie, ktoré je pre deti zábavou. Snažíme sa v deťoch pestovať prirodzené myslenie formou montessori.

Naši pedagógovia poskytujú deťom vzdelávanie v malých skupinách do 7 detí a to v oblastiach:

  • Pohybová príprava – zdravá chôdza a správne držanie tela vo forme detskej gymnastiky, tance, movementu, jógy
  • Edukativní program ISCED 0 a 1 – hudobná a výtvarná výchova, etika, geografia,
  • Kurzy AJ – dle vekových skupin
  • Výlety v rámci Bratislavy
  • Hudba – tanec, zpev a hra na hudobný nástroj
  • Montessori aktivity – kreativné dielne, hygiena, stolovanie

Prihláška do škôlkyPrihláška do tábora