7.4. otváráme kurz tanečné a pohybové prípravy pre deti 2-3 rokov.

Délka kurzu je 12 lekcií - do 23.6.2017

Každý piatok od 10:00 - 10:45 hod.

Jednorázový vstup cena 5 Euro.

Cena kurzu je 48 Eur (12 lekcií x 4 Eura).