PRIHLÁŠKA DO TÁBORA (VŠETKY POLIA SÚ POVINNÉ *)

Informácie o zákonnom zástupcovi dieťaťa

Objednávateľ prihlasuje na tábor nasledujúcich účastnikov

Odkiaľ ste sa o nás dozvedeli?
Facebook / Letáky / Odporúčania od priateľov