Cenník

 Cenník 

Celodenná staroslivosť 

459 € (v cene kurzy gymnastiky, jógy a tanca)

Poldenná staroslivosť

419 € (v cene kurzy gymnastiky, jógy a tanca)

Stravovanie z projektu “Čo jedia zdravé deti” 
(raňajky + desiata, obed, olovrant)

5,5 €/deň

Kurzy angličtiny

6 € / lekcia

Prihláška do škôlky