Cenník

 Cenník 

Celodenná staroslivosť 

479 € 

Poldenná staroslivosť

439 €

Stravovanie z projektu “Čo jedia zdravé deti” 
(raňajky + desiata, obed, olovrant)

5,5 €/deň

Kurzy – AJ, Joga, Tanec, Gymnastika

35 € / mes.

Prihláška do škôlky