O nás

Welcome!

Naša myšlienka

Sme profesionáli a nadšenci, ktorí vám prinášajú jedinečný koncept, ktorý spája výchovu, pohyb a zdravé stravovanie pre vaše deti a pre rodičov ponúka možnosť zregenerovať duševné i fyzické sily pod jednou strechou. 

Máme jediný cieľ a tým je Vaša pohoda a spokojnosť.

 

Ing. Jiří Pěček, CEO

– zakladateľ a riaditeľ škôlky, trenér pohybových hier

Vyštudoval som športový managment na Vysokej škole Banskej – Technickej Univerzite v Ostrave. Pohybovej príprave detí i dospelých sa venujem už viac než 10 rokov.

Po štúdiách na vysokej škole som pracoval v nadnárodných spoločnostiach ako špecialista so zameraním na firemné a racionálne stravovanie, vo voľnom čase som sa venoval výchove mladých hádzanárskych talentov a pohybovej príprave dospelých.

V škôlke sa okrem iného venujem koncepčnej skladbe pohybových aktivít so zameraním na všeobecnú pohybovú prípravu,  ako je gymnastika, tanec, jóga, pohybové hry.

Väčšinu voľného času trávim na vode, na horách, v lese, či len tak v prírode so svojou rodinou a priateľmi. 

Mgr. Michaela Horváthová 
– učiťelka

Vystudovala som na Pedagogickej fakulte UK v Bratislave odbor špeciálna pedagogika, pred materskou dovolenkou som pracovala v súkromnej škôlke Slniečko.
Po rodičovskej dovolenke som sa opät túžila vrátiť k práci učiteľky v škôlke, že budem moct navýše do svojej práce vnášať skúsenosti, ktroré zisávám pri výchove mojich 2 dievčat a tiež skúseností, ktoré som nadobudla v rodinnom centre Ráčik, v ktorom som pracovala ako dobrovoľníčka počas RD.  

 

Mgr. Caroline Litvaj
– učiteľka

Študovala som  v odbore Psychológia, so zameraním najmä na školskú a pracovnú psychológiu na Paneurópskej vysokej škole v Bratislave.
Po skončení štúdia som dostala možnosť pracovať v súkromnej materskej škole, kde som nadobúdala ďalšie skúsenosti v oblasti výchovy a vzdelávania detí.
Vo voľnom čase sa venujem svojim dvom deťom a svojim záľubám, medzi ktoré patrí napríklad učenie sa cudzích jazykov, čítanie, cvičenie či cestovanie.

 

Bc. Martina Gizická
– učiteľka

Vyštudovala som Pedagogickú a sociálnu akadémiu v Bratislave, odbor učiteľstvo a tiež Sociálnu prácu so špecializáciou na pedagogické problémy na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre.
18 rokov som pôsobila v Taliansku a zameriavam sa na alternatívne spôsoby výučby, ako napríklad Montessori. 
Venujem sa spevu a hraniu na klavír a flautu.

 

Bc. Karla Velká
– učiteľka

Vystudovala som Pedagogickú fakultu UK, odbor sociálna pedagogika a vychovatelstvo.
Pracovala som v rodinách ako opatrovatelka, mám viac než 10 ročné skusenosti s opatrovaním deti rôzneho veku od 4 mesiacov do 12 rokov.
Pracovala som jasličkách, v MŠ ako učitelka a v tábore s postihnutými detičkami.
Práca s detmi ma napĺna, mám ich ráda ako svoje.


Monika Pálová

– lektorka anglického jazyka a instruktorka jógy pro deti 

Som inštruktorkou rôznych druhov jogy s 15 – ročnými skúsenosťami.
Detskej joge sa začala venovať pred deviatimi rokmi.
Pôsobím najmä v materských školách, ale tiež formou krúžkov detskej jogy pre verejnosť. 

Angličtine pre deti predškolského veku sa venujem od roku 2006.
Učila som na viacerých MŠ v Bratislave deti vo veku od 3 do 7 rokov.

 

Mgr. Katarína Koroncziová
– trenérka gymnastiky

Vystudoval som Fakultu telesnej výchovy a športu v Bratislave v odbore trenér plavania a učiteľ telesnej výchovy.
K športu inklinujem už od detstva a preto som sa rozhodla uberat týmto smerom.
Kedže mám o 10 rokov mladšiu sestru,detičky mi tiež prirastly k srdcu a ve spojení so športom je to moja srdcovka.
Dúfam preto, že pre Vaše ratolesti budem pozitívnym prínosom.   

 

Mgr. Patrícia Hamříková – Kuhloffelová
– fyzioterapeutka

Vystudoval som fyzioterapiu, mám ukončený výcvik Craniosakralnej osteopatie a visceralnej a neuralnej manipulácie.
Ako fyzioterapeut detí, mládeže a dospelých pracujem už viac ako 15 rokov, založila som svoju vlastnú značku Sanafit, ktorá se zamerává na alternatívne terapie. 
Verím, že správny psycho-motorický vývoj človeka je treba naštartovať už v predskolém veku.
So škôlkou emJOY spolupracujem už 3. rokom. 

 

Mgr. art. Martina Andelová
– lektorka tanečnej prípravy 

Vyštudovala VŠMU v Bratislave, odbor Pedagogika tanca pre deti a mládež (3 – 18 rokov), vyučovaniu tanca sa venuje 11 rokov, 5 rokov pôsobila v Londýne.
Jejím zameraním je klasický tanec (balet), moderný tanec (jazzový, contemporary, technika M. Graham, J. Limóna, L. Hortona) a ľudový tanec.