O nás

Welcome!

Naša myšlienka

Sme profesionáli a nadšenci, ktorí vám prinášajú jedinečný koncept, ktorý spája výchovu, pohyb a zdravé stravovanie pre vaše deti a pre rodičov ponúka možnosť zregenerovať duševné i fyzické sily pod jednou strechou.

Máme jediný cieľ a tým je Vaša pohoda a spokojnosť.

 

Ing. Jiří Pěček, CEO

– zakladateľ a riaditeľ škôlky

Športu a pohybovým aktivitám sa venujem už 30 rokov. Trénovaniu a cvičeniu s deťmi sa venujem 13 rokov a v spolupráci s fyzioterapeutom Mgr. Michalom Kellnerom se snažíme stále vymýšlať motivačné prvky, ktoré deťom prinesú nielen tréning a zlepšovanie pohybových zručností, ale predovšetkým radosť z pohybu. V škôlke sa okrem iného venujem koncepčnej skladbe pohybových aktivít so zameraním na všeobecnú pohybovú prípravu ako je gymnastika, tanec, joga, pohybové hry, ai. Väčšinu voľného času trávim na vode (surfing, wakeboarding) na horách (lyžovanie), či len tak v prírode so svojou rodinou, priateľmi a ich deťmi.

Vzdelanie:

Technické lyceum, SPŠ Kopřivnice
Športový management, Technická Univerzita Ostrava
Kurz 1. pomoci , AP Rescue Slovakia

Skúsenosti:

Hráč mužské extraligy ČR v hádzanej – KH Kopřivnice (2005 – 2009)
Tréner hádzanej detí roč. 1.- 4. – KH Kopřivnice (2010-2014)
Inštruktor Pilates v ČR a SR (2009 – 2020)
General Affairs Specialist HMMC ČR – Sports events, catering (2010 – 2015)
Regionálny riaditeľ prevádzky Eurest SR – Dell, Tatrabanka, Ikea, RTVS (2015 – 2016)
Organizátor a inštruktor denných detských táborov -Wakeboarding, SUP, lezecká stena (2017 – 2021)

 

Mgr. Caroline Litvaj
– učiteľka

Po skončení štúdia som využila príležitosť pracovať v súkromnej materskej škole v
Limbachu, kde som nadobúdala ďalšie praktické skúsenosti v oblasti výchovy a vzdelávania detí. Vo voľnom čase sa venujem svojim dvom deťom a záľubám, medzi ktoré patrí napríklad učenie sa cudzích jazykov, čítanie, cvičenie či cestovanie.

Vzdelanie:

Školská a pracovná psychológia, Paneuropská vysoká škola v Bratislave
Kurz 1. pomoci , AP Rescue Slovakia

Bc. Silvia Brejčáková
– učiteľka

Pracovala som s deťmi ako vychovávateľka na základnej škole, učiteľka v materskej škole a ako opatrovateľka v rodinách na Slovensku i v zahraničí.
Medzi moje koníčky patrí fotografia, dizajn, hudba, záhradkárstvo.

Vzdelanie:

Pedagogika a sociální práca, špecializácia na hudobnú výchovu, Bratislava
Kurz 1. pomoci , AP Rescue Slovakia

Zuzana Frendáková
– učiteľka

Vyštudovala som strednú školu učiteľstvo pre materské školy. Pracovala som 3 roky v bilingválnej Montessori škôlke v Bratislave, kde som sa naučila ako k deťom pristupovať s rešpektujúcim prístupom, ako vytvoriť bezpečné a podnetné prostredie pre ich ďalší vývoj a vzdelávanie prostredníctvom montessori pedagogiky. Učila som sa hrať na 3 hudobné nástroje – klavír, gitara a zobcová flauta a takisto som navštevovala 2 folklórne súbory kde som spievala a tancovala.

Vzdelanie:

Preschool and elementary education , Politecnico Do Porto, Porto, 2020 – Erasmus
Učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľatvo SSOŠ DSA, Trebišov
Kurz 1. pomoci , AP Rescue Slovakia

Osvedčenie:

Letný montessori kurz 2021
Muzikoterapie – S rešpektom o.z.
Rešpektovat a být rešpektovaný – V Lavici s.r.o.
Hudobná výchova – inšpirácie a hry – Raabe

Lenka Macková
– učitelka

Po skončení školy
som nadobudla skúsenosti prevažne v súkromných škôlkach, kde som pracovala s najmenšími
deťmi. Mám skúsenosti s adaptáciou, vzdelávaním a učením detí v sebaobslužných
činnostiach. Som kreatívna, empatická, schopná riešiť problémové situácie.
Vo voľnom čase sa venujem rodine, športu a čítaniu kníh.

Vzdelanie:

Pedagogická a sociálna akadémia Lučenec, odbor učiteľstvo pre MŠ a vychovávateľstvo ŠKD


Petra Žáčiková
– učiteľka

Vyštudovala som tanečné konzervatórium. V minulosti som pôsobila v rôznych tanečných skupinách a keďže som mala vždy veľmi pozitívny vzťah k deťom, tak som viedla aj niekoľko tanečných kurzov pre deti. Mám skúsenosti aj s účením detí na ZUŠ. Som zástancom tradičnej výchovy detí a teda podporujem viacej trávenia času v prírode a uprednostňujem pohybové aktivity.

Bc. Nicol Pučkovicová
-učiteľka

Študentka 5. ročníka VŠ Filozofickej fakulty, odbor Psychológia

Odborná prax pod supervíziou školského psychologa – práca s deťmi so špecifickými potrebami – možnosť vykonávať psychologickú diagnostiku detí predškolského veku (osvedčenie)

Certifikáty:

Kurz prvej pomoci, animátor voľného času

EXTERNÍ LEKTORI:

BSc. Veronika Davison 
– lektorka jogy a angličtiny

Joge sa venujem 10 rokov a dovolím si povedať, že mi zmenila život. Moje deti ma pri cvičení často pozorovali, vzbudilo to v nich prirodzenú zvedavosť a tak sme spolu začali cvičiť.  U dcéry v škôlke som začala predcvičovať hodiny jogy a mali veľký úspech pre mňa aj pre deti, a preto som sa rozhodla v tomto smere pokračovať v emJOY. Od svojich 20 rokov som 8 rokov žila v UK, kde som študovala a pracovala. Môj manžel je Francúz, z toho dôvodu doma komunikujeme výhradne po anglicky. Angličtina bol materinský jazyk oboch mojich detí (3 a 5 rokov), predtým ako sa naučili po slovensky. Pozorovala som ich počas procesu učenia jazykov a je pre mňa fascinujúce,  ako rýchlo a prirodzene sa vedia deti naučiť nový jazyk,  ak majú uvoľnený, priateľský prístup.

Vzdelanie:

Early Childhood Studies, University of Derby, UK, 2013-2014
Psychology with Counselling, Open University, UK, 2014-2018

Certifikácie:
200 hour Yoga Teacher Training, Himalaya Yoga Valley, India, 2023
Kids Yoga Teacher Training course age 2-17, Peaceful Babe, 2023

Bc. Matija Rupčič MSc.
– inštruktorka gymnastiky

Som bývala chorvátska reprezentantka v gymnastike a v súčasnosti pôsobím v Bratislave ako profesionálna trenérka detí aj dospelých (Hangair, Lamač v pohybe). Od roku 2018 sa na Slovensku  ako profesionálna trenérka venujem trénovaniu detí predškolského a školského veku, a taktiež sa venujem cvičeniu s deťmi so špeciálnymi potrebami ako autizmus a ADHD.

Vzdelanie:

Psychology, University of Zagreb, Croatia
Kognitívne vedy, Univerzita Komenského, Bratislava

Skúsenosti:

Youth Gymnastics Coach at GK Dubrava, Zagreb (2017)
Youth Acrobatics Instructor at Hangair, Bratislava (2018 – 2020)
Child Psychologist – Intern at Paneurópska SZŠ Bratislava (2022)
Youth Gymnastics Coach at „Lamač v pohybe“ (2022 – teraz)

Noemi Nemčeková
– lektorka baletu

Som pedagogička Baletného štúdia Magdalény Thierovej. Noemi sa venuje tancu od útleho veku. Tancovala v rôznych tanečných skupinách ZUŠ Xoana v Prievidzi. Okrem baletu a modernému tancu sa venuje latinsko-americkým tancom, gymnastike, acroyoge a aktívne navštevuje workshopy so zahraničnými osobnosťami zamerané na rôznorodé štýly.

Vzdelanie:
Vysoká škola muzických umení – odbor Tanec pre deti a mládež so zameranním na moderný tanec, Bratislava