Od 1.6.2020 máme znovu otvorené.

Viac informácií na 0903 899 773

 

 

 

 

 

Vážení zákonní zástupcovia,

 

Ministerka školstva, vedy výskumu a športu SR podľa ustanovenia § 3 ods. 8 vyhlášky č.231/2009 Z. z. Ministerstva školstva SR o podrobnostiach a organizácii školského roka na základných školách, na stredných školách, na základných umeleckých školách, na praktických školách na odborných učilištiach a na jazykových školách v dôsledku ohrozenia života a zdravia detí, žiakov alebo zamestnancov škôl a školských zariadení na základe rozhodnutia hlavného hygienika a záverov Ústredného krízového štábu, ktoré je zapríčinené šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom Covid-19

 

prerušuje vyučovanie na školách a školských zariadeniach v období od 16.marca 2020 do 27.marca 2020 vrátane.

 

 

 

 

V Bratislave 15.03.2020                                                                                           Ing. Jiří Pěček
riaditeľ škôlky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sme profesionáli a nadšenci, ktorí vám prinášajú jedinečný koncept, ktorý spája výchovu, pohyb a zdravé stravovanie pre vaše deti a pre rodičov ponúka možnosť zregenerovať duševné i fyzické sily pod jednou strechou.

 

Máme jediný cieľ a tým je Vaša pohoda a spokojnosť.

 

 

 

PrihláškaO nás

O nás

Sme súkromná materská škôlka so zameraním na pohybové aktivity (gymnastika, jóga, tanec, pohybové hry, cvičenie s fyzioterapeutom), zdravé stravovanie a vzdelávanie formou montessori pre deti od 2 – 6 rokov. Zaisťujeme vzdelávanie detí podľa programu ISCED 0.

V lete poriadame denné športové tábory pre deti 7-15 rokov zamerané na wakeboarding, paddleboarding, horolezeckú stenu a iné.

Organizujeme workshopy pre dospelých z oblasti jógy a fyzioterapie.

Prídite k nám

Príďte sa k nám pozrieť a my vám radi ukážeme ako to u nás chodí!

Vzdelávanie u nás

Vzdelávanie je pre deti dôležitou súčasťou ich rastu. Preto dbáme, aby sme ho našim deťom poskytovali kvalitnou kreatívnou a hravou formou.

V duchu “Škola hrou” volíme vzdelávanie, ktoré je pre deti zábavou. Snažíme sa v deťoch pestovať prirodzené myslenie formou montessori.

Čo znamená emJOY?

Education

Vzdelávanie je pre deti dôležitou súčasťou ich rastu. Preto dbáme, aby sme ho našim deťom poskytovali kvalitnou kreatívnou a hravou formou. V duchu : “Škola hrou” volíme vzdelávanie, ktoré je pre deti zábavou.

Poskytujeme starostlivosť pre deti od 2 rokov.

Naši pedagógovia poskytujú deťom vzdelávanie v malých skupinách do 8 detí, a to v oblastiach:

Šport – zdravá chôdza a správne držanie tela vo forme detskej gymnastiky, tanca, pohybových hier a jógy

Edukacia dle programu ISCED 0 (tematické okruhy JÁ SOM, ĽUDIA, PRÍRODA, KULTÚRA)

Jazykové znalosti – kurzy AJ dle vekových skupin

Montessori – kreativné dielne, stolovanie, hygiena

Snažíme sa v deťoch pestovať prirodzené myslenie formou montessori.

 

Movement

Pohyb ako súčasť každodenného života detí. Zameranie na rozvoj všestranných motorických zručností (jemné i hrubé motoriky), hudobno-pohybové rytmiky a dýchanie. Všeobecná pohybová príprava na športovú špecializáciu a výkonnostný či profesionálny tréning. Kontrola naučených pohybov v spolupráci s fyzioterapeutom.

Jóga
Aktivity a hry upravené pre deti predškolského veku rozvíjajú pohybové a koordinačné zručnosti, rovnováhu v kľude a pri pohybe, správne držanie tela, dýchanie a schopnosť relaxácie. Niektoré cviky sú určené pre upokojenie, iné pre aktivizáciu, všetky však spája hravosť a zábavnosť.

Tanečná príprava – kurz “Malí muzikanti”
Kurz je zameraný na hudobno-pohybovú rytmiku. Pomocou pohybu, hudby a hry budeme rozvíjat osobnosť dieťaťa v oblasti motoriky, komunikace a samostatnosti. Naučíme sa riekanky, zatancujeme si na obľúbené detské pesničky a zahráme si na rytmické nástroje. Kurz bude viesť naša pani učiteľka Miška (Mgr. Michaela Horváthová), ktorá už tento kurz viedla v rokoch 2014- 2017 v Rodinnom centre Ráčik.

Gymnastika a pohybové hry
Našou hlavnou myšlienkou je motivovať deti k pravidelnému a hravému pohybu. Gymnastika, spolu s prvkami atletickej prípravy, tvorí základ pre všetky individuálne i kolektívne športy a tiež pre zdravý pohybový rozvoj detí.
– prevencia svalových dysbalancií a zlého držania tela
– tímovej hry pre rozvoj kooperácie a komunikácie medzi deťmi
– rozvoj sily, obratnosti, rýchlosti a vytrvalosti
– osvojenie základných pohybových vzorcov a ich zdokonaľovanie formou hry
– dohľad fyzioterapeuta – spätná väzba pre rodičov

Joy

Zdravé a šťastné díeťa je presne náš cieľ, s našimi deťmi sa snažíme osvojovať si zdravý pozitívny pohľad na svet, objavovať a učiť sa zo všetkých vecí, ktoré život prináša a aplikovať úsmev a pozitívny prístup vo všetkých kľúčových situáciách,  a tiež húževnatosť pri ich riešení. Spolupracujeme s odborníkmi v odbore psychológie a pedagogiky, ktorí nám pomáhajú rozvíjať u detí prirodzenú zvedavosť a odhodlanie pre výzvy, sociálnu komunikáciu a vnímaníe.

Organic

Sme súčasťou projektu čo jedia zdravé deti. Projekt kladie dôraz na organický, sezónne a lokálny zdroj surovín. Receptúry sú schválené MŠ SR.

Naša kuchyňa je zameraná na to, aby sa jedlo stalo pre deti radosťou a pre rodičov menšiou starosťou. Racionálne stravovaníe je pre detský organizmus nesmierne dôležité, ale pokiaľ ho deti nechcú konzumovať, ide se o zbytočne vynaložené úsilie.

V jedálničku sú obsiahnuté iba kvalitné druhy mäsa ako teľacie a morčacie. Ovocie a zelenina je dodávaná od lokálnych a malých dodávateľov. JL sú zostavené tak aby deti motivovali ku konzumácii.

Yoga

Druhov a štýlov jogy existuje veľké množstvo (nehovoriac o štýle vedenia lekcií) na to, aby si vybral naozaj každý.

Ak vás baví dynamické lekcie, alebo chcete zhodiť prebytočné kilogramy, budú pre vás vhodné lekcie Asthanga alebo Vinyasa flow jogy, kde sa vykonáva pozície v dynamickom slede. Pozícia na seba plynulo nadväzujú a tvoria neprerušovanú, plynulú zostavu

Veľa “západných” štýlov jogy vychádza z tzv. Hatha jogy. “Klasická” joga zameraná na správne prevedenie pozícií (ásan), zaraďuje naťahovacie aj silové pozície (veľa záleží na spôsobov vedenia jednotlivých lektorov). V hatha joge sa stretneme aj s nácvikom dychových techník (pránájáma).

Veľa ľudí prichádza na jogu vo chvíli, keď ich trápia bolesti chrbta, alebo keď dlhšiu dobu nešportovali a cíti, ako im telo postupne tuhne a chátra. V takom prípade je najlepšie začať lekciami jogy pre začiatočníkov, popr. inak nazvané lekcie (Jóga na každý deň, jóga pre zdravý chrbát, atď.), na ktoré môžu ísť aj tí, čo majú rôzne zdravotné obmedzenia.

Ak máte veľmi špecifické obmedzenia a chcete mať istotu, že bude mať cvičenie účinok na ich nápravu, istotou je kvalitný osobný tréner, ktorý vám pripraví zostavu presne podľa vašich potrieb.

Kde nás nájdete?

Kukučínova ulica 32
831 03 Bratislava 3

EMJOY

Kukučínova ulica 32

Prihláška do škôlkyPrihláška do tábora