Máme posledné 2 voľné miesta v škôlke pre deti vo veku od 3 rokov. 

 

  

Poskytujeme prenájom telocvične 55m2 pre malé skupinky rodičov s deťmi (2-6) alebo na individuálne účely (boulderová lezecká stena, opičie dráhy, balančné a gymnastické pomôcky, tatami, ai). 

 

  

 

Viac informacií na 0903 899 773 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PrihláškaO nás

O nás

Sme súkromná materská škôlka so zameraním na pohybové aktivity (gymnastika, jóga, tanec, pohybové hry, cvičenie s fyzioterapeutom), zdravé stravovanie a vzdelávanie formou montessori pre deti od 2 – 6 rokov. Poskytujeme predškolskú prípravu podľa školského vzdelávacieho plánu rešpektujúci program ISCED 0.

V lete poriadame denné športové tábory pre deti 7-15 rokov zamerané na wakeboarding, paddleboarding, horolezeckú stenu a iné.

Organizujeme workshopy pre dospelých z oblasti jógy a fyzioterapie.

 

 

Prídite k nám

Príďte sa k nám pozrieť a my vám radi ukážeme ako to u nás chodí!

Vzdelávanie u nás

Vzdelávanie je pre deti dôležitou súčasťou ich rastu. Preto dbáme, aby sme ho našim deťom poskytovali kvalitnou kreatívnou a hravou formou.

V duchu “Škola hrou” volíme vzdelávanie, ktoré je pre deti zábavou. Snažíme sa v deťoch pestovať prirodzené myslenie formou montessori.

“Dieťa nepotrebuje plné poličky vecí na hranie. Potrebuje dospelého človeka, osobu, ktorá sa oň bude starať s láskou a ukáže mu svet, v ktorom bude celý svoj život žiť.”

Absorbujúca myseľ, M.Montessori

Čo znamená emJOY?

Education

Vzdelávanie je pre deti dôležitou súčasťou ich rastu. Preto dbáme, aby sme ho našim deťom poskytovali kvalitnou kreatívnou a hravou formou. V duchu : “Škola hrou” volíme vzdelávanie, ktoré je pre deti zábavou.

Poskytujeme starostlivosť pre deti od 2 do 6 rokov.

Naši pedagógovia poskytujú deťom vzdelávanie v malých skupinách do 8 detí, a to v oblastiach:

Šport – zdravá chôdza a správne držanie tela vo forme detskej gymnastiky, tanca, pohybových hier a jógy

Poskytujeme predškolskú prípravu podľa školského vzdelávacieho plánu rešpektujúci program ISCED 0.

Jazykové znalosti – kurzy AJ dle vekových skupin

Montessori – kreativné dielne, stolovanie, hygiena

Spoznávánie okolia škôlky (ihrisko Rešetková, Nová doba, NTC, Kuchajda, Staré Mesto, Vinohrady, gazdovstve Janka Hraška) a socializácia v škôlke aj mimo škôlku (divadlo, kúzelník, workshopy, múzeá, Bibiana, RC Ráčik ai.)

 

Movement

Pohyb ako súčasť každodenného života detí. Zameranie na rozvoj všestranných motorických zručností (jemné i hrubé motoriky), hudobno-pohybové rytmiky a dýchanie. Všeobecná pohybová príprava na športovú špecializáciu a výkonnostný či profesionálny tréning. Kontrola naučených pohybov v spolupráci s fyzioterapeutom.

Jóga
Aktivity a hry upravené pre deti predškolského veku rozvíjajú pohybové a koordinačné zručnosti, rovnováhu v kľude a pri pohybe, správne držanie tela, dýchanie a schopnosť relaxácie.

Niektoré cviky sú určené pre upokojenie, iné pre aktivizáciu, všetky však spája hravosť a zábavnosť.

Tanečná príprava
Pomocou rôznych cvičení a tančekov sa deti oboznámia s elementárnymi tanečnými prvkami a pohybmi. Pomocou hudobného doprovodu budú vnímať hudbu, či je pomalá – rýchla, smutná – veselá, hlasná – tichá. Lekcie budú slúžiť k získaniu pevných základov pre ďalší tanečný rozvoj dieťaťa.

– rytmické cvičenia (vytlieskavanie slov, mien, či zvieratiek)
– cvičenia na podlahe (zamerané na rozvoj sily, ohybnosti a dispozícií), trénink predstavivosti
– pohyb v priestore (v rôznych priestorových formáciách) a na diagonálu (poskoky, cval a iné)

Gymnastika a pohybové hry
Našou hlavnou myšlienkou je motivovať deti k pravidelnému a hravému pohybu. Gymnastika, spolu s prvkami atletickej prípravy, tvorí základ pre všetky individuálne i kolektívne športy a tiež pre zdravý pohybový rozvoj detí.

– prevencia svalových dysbalancií a zlého držania tela
– tímovej hry pre rozvoj kooperácie a komunikácie medzi deťmi
– rozvoj sily, obratnosti, rýchlosti a vytrvalosti
– osvojenie základných pohybových vzorcov a ich zdokonaľovanie formou hry
– dohľad fyzioterapeuta – spätná väzba pre rodičov

Joy

Zdravé a šťastné díeťa je presne náš cieľ, s našimi deťmi sa snažíme osvojovať si zdravý pozitívny pohľad na svet, objavovať a učiť sa zo všetkých vecí, ktoré život prináša a aplikovať úsmev a pozitívny prístup vo všetkých kľúčových situáciách,  a tiež húževnatosť pri ich riešení. Spolupracujeme s odborníkmi v odbore psychológie a pedagogiky, ktorí nám pomáhajú rozvíjať u detí prirodzenú zvedavosť a odhodlanie pre výzvy, sociálnu komunikáciu a vnímaníe.

Organic

Sme súčasťou projektu čo jedia zdravé deti. Projekt kladie dôraz na organický, sezónne a lokálny zdroj surovín. Receptúry sú schválené MŠ SR.

Naša kuchyňa je zameraná na to, aby sa jedlo stalo pre deti radosťou a pre rodičov menšiou starosťou. Racionálne stravovaníe je pre detský organizmus nesmierne dôležité, ale pokiaľ ho deti nechcú konzumovať, ide se o zbytočne vynaložené úsilie.

V jedálničku sú obsiahnuté iba kvalitné druhy mäsa ako teľacie a morčacie. Ovocie a zelenina je dodávaná od lokálnych a malých dodávateľov. JL sú zostavené tak aby deti motivovali ku konzumácii.

Yoga

Skladba, koncept a samotné prevedenie detskej jogy sa vždy odvíja od konkrétneho veku detí. V zásade platí, čím mladšie deti, tým pestrejšia hravejšia joga.

Väčšie deti sa už môžu o jednotlivých pozíciách dozvedieť viac, osvojujú si ich názvy a význam. Vo všeobecnosti možno povedať, že joga pre deti je hravá, kreatívna, rozprávková. Jednotlivé jogové pozície sa prevádzajú hravou formou a sú prepájané s cvičeniami motoriky prstov, chodidiel, očnými cvikmi.

Deti si tak nenúteným spôsobom osvojujú správne dýchacie i pohybové návyky. Lekcie sa vždy začínajú úvodným upokojením a predýchaním, končia sa krátkou relaxáciou, čím deti získavajú lepšiu koncentráciu.

Detská joga učí aktívnemu prístupu k životu, zvyšuje celkovú kondíciu, podporuje sebapoznanie ako i sebadôveru. Deti sa naučia vnímať svoje telo, počúvať jeho signály. Podporený je ich zdravý fyzický aj psychický vývoj.

Akonáhle deti spoznajú jednotlivé pozície, radi preberajú časť aktívnej tvorby lekcie, rozvíjaná je teda aj ich kreativita.

Kde nás nájdete?

Kukučínova ulica 32
831 03 Bratislava 3

EMJOY

Kukučínova ulica 32

Prihláška do škôlkyPrihláška do tábora